ÁLLÁSAJÁNLATOK

 

  1. kémia - bármely szakos tanár
  2. informatika - bármely szakos tanár
  3. német nemzetiségi tanító
  4. gazdasági vezető
  5. gazdasági vezető helyettes

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch 

kémia - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kémia - bármely szakos tanár

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

***

 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch 

informatika - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

informatika - bármely szakos tanár

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

***

 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch 

német nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

német nemzetiségi tanító

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

***

 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton
Grassalkovich Grunschule Wetschesch

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmények és juttatások:

Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

Egyetemi, illetve főiskolai szakirányú végzetség;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat;

Szerepelnie kell az Szt. 150.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete illetőleg biztos felhasználói ismeret;

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közoktatási intézményben gazdasági vezetői beosztásban szerzett 3-5 év gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 1-jén tölthető be.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az alábbi telefonszámon lehet kérni: Sárdi Krisztina Anna 06-30-668-6976.

A pályázat benyújtásának módja:

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után, a benyújtási határidőt követően a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető személyéről - a bizottság véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártáig az igazgató dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a gazdasági vezetőt az intézmény igazgatója nevezi ki. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

***

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton
Grassalkovich Grunschule Wetschesch

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gazdasági vezető helyettes
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető helyettesi megbízással járó lényeges feladatok:

Illetmények és juttatások:

Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

Egyetemi, illetve főiskolai szakirányú végzetség;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat;

Szerepelnie kell az Szt. 150.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete illetőleg biztos felhasználói ismeret;

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közoktatási intézményben, pénzügyi területen 3-5 év gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 1-jén tölthető be.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az alábbi telefonszámon lehet kérni: Sárdi Krisztina Anna 06-30-668-6976.

A pályázat benyújtásának módja:

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után, a benyújtási határidőt követően a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető helyettes személyéről -  a bizottság véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártáig az igazgató dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a gazdasági vezető helyettest az intézmény igazgatója nevezi ki. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.