INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021-ES TANÉV KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrend

  1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 

  1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

  1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

  1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

  1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

  1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

  1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Visszatérés a közösségbe

 

  1. KOMMUNIKÁCIÓ

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az EMMI tájékoztatása alapján.

Az intézkedési tervet az iskola dolgozói megismerték.

 

Kelt:

Vecsés, 2020. augusztus 24.

 

Sárdi Krisztina Anna
intézményvezető