JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022-ES TANÉV KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJÉRŐL


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma aktualizálta a gyermekek biztonsága érdekében a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet. Erre vonatkozóan iskolánk a következő Intézkedési tervet dolgozta ki.


A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrend


1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS


Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
 A fertőtlenítőszereke rendelkezésre állnak.


2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK


Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz/vehet részt.
 Kérjük, a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.
 Az a tanuló vagy iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni.
 A tantermi oktatás során törekszünk arra, hogy az osztályok tanórái a saját osztálytermükben legyenek megtartva. Kivételt képez ez alól a fizika, biológia, zene, informatika szaktanterem, illetve a csoportbontások miatti vándorlás.
 A terem- illetve csoportváltáskor a termekben fertőtlenítés történik.
 A tanítási órákon, foglalkozásokon, a közösségi terekben a maszk viselését megtiltani nem lehet.
 A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a megvalósításról folyamatosan tájékoztatást adnak az osztályfőnökök, illetve értesítést nyújtunk iskolánk honlapján: http://grassalkovich-vecses.hu/hu/
 A szülői értekezleteket iskolánk udvarán tartjuk, szükség szerint felkészülünk az online értekezletek megtartására.
Kérjük, hogy ellenőrizzék a KRÉTA tanulói, gondviselői jogosultságú hozzáférésüket! Amennyiben elérhetőségük (e-mail cím) változott, feltétlenül egyeztessenek az osztályfőnökkel.
 Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat - egyedi elbírálást követően
intézményvezetői jóváhagyás mellett - csak belföldön valósítunk meg. A külföldre tervezett kirándulásokat későbbi időpontra halasztjuk. (Határtalanul Program).
A szülő az iskola bejáratáig kísérheti gyermekét, csak speciális esetben bejöhet az épületbe (ügyintézés, előre megbeszélt találkozás stb.) céljából. Kérjük, a gyerekeket az iskola bejárata előtt várják! Az első osztályos gyerekek szülei is az épület előtt várakozzanak!
 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Törekedni kell arra, hogy több osztály egyszerre ne tömörüljön a nagyudvaron, ezért szükséges a kollégák egymásközti egyeztetése. Lehetőség nyílik használni az Epresben található focipályát, alsós osztályoknak a játszóteret.
 A párhuzamos testnevelés órák esetében az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében az órák előtti és utáni öltözés igény esetén a tantermekben történik.
 A tanév során esedékes, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket szabad térre szervezzük, kisebb csoportokra bontjuk vagy átütemezzük, követve az aktuális járványügyi szabályokat és az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartását.


3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA


 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, amelyekről a tanulók az első tanítási napon, azt követően tanórákon, osztályfőnöki órákon folyamatosan részletes tájékoztatást kapnak, az adott korosztály szintjének megfelelően.
 Az intézmények bejáratánál, a szociális helyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő, kézmosó biztosított.
Az intézmény bejáratánál található kézfertőtlenítő használata belépéskor mindenki számára kötelező!
 Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre, a kézzel gyakran érintett felületek, a szociális helyiségek, folyosók, termek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére, takarítására.


4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 Az étkezések szervezésénél törekszünk, az osztályok keveredésének elkerülésére. Minden csoport a számára névtáblával kijelölt asztalnál foglalhatnak helyet a biztonságos távolságtartás figyelembevételével. Sorban állás esetén ügyelünk rá, hogy a védőtávolság betartható legyen.


5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI


 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.


6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE


 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Az érintett tanulók a tananyagokat minden tantárgyból a KRÉTA felületén találhatják meg.
 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni, mely a Házirendben szabályozott.


7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN


 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Erre a célra kijelölt helyiség áll rendelkezésre. Egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Tanulók esetében egyidejűleg értesítjük a szülőt/gondviselőt, és kérjük, hogy gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk a szülő/gondviselő figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Visszatérés a közösségbe

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 Az orvos által igazolt veszélyeztetett csoportba tartozó diákok, valamint a hatósági karanténban lévő diákok hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
 A diák az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, ami tanúsítja, hogy egészséges, és a közösséget látogathatja.
A szülő kötelessége, hogy az igazolást a közösségbe érkezés előtti napon az osztályfőnöknek e-mailen keresztül eljuttassa.
 Szülői igazolás esetén a honlapról letölthető „Tünetmentes nyilatkozat” című dokumentum kitöltésével jöhet a gyermek az iskolába.
 A szülő kötelessége, hogy a Tünetmentes nyilatkozat” -ot a közösségbe érkezés előtti napon az osztályfőnöknek e-mailen keresztül eljuttassa.
 Az orvosi igazolásokat / a tünetmentességről szóló nyilatkozatokat utólag nem áll módunkban elfogadni.
 Az igazolás vagy a nyilatkozat nélkül érkező gyermek szüleit értesítjük.

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.


8. KOMMUNIKÁCIÓ


 Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, honlap, Facebook oldal. Kérjük, az itt található információkat tekintse hitelesnek.
 Kapcsolattartás: e-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; telefon (+36/29-351-347)


Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az EMMI tájékoztatása alapján.

Az intézkedési tervet az iskola dolgozói megismerték.

Kelt:
Vecsés, 2021. augusztus 31.


Sárdi Krisztina Anna sk.
Intézményvezető