1956. OKTÓBER 23.

1956. október 23-ra, a magyar szabadság napjára
emlékeztünk a Grassalkovich iskolában

Október 23-át megelőző utolsó tanítási napon minden iskolában ünneplőbe öltöznek a tanulók és az intézmények dolgozói. 1956 szelleme járja át a folyosókat és a tantermeket, hűvös szellő lengeti a nemzeti lobogót az intézmények falán. Iskolánkban is az emlékezés volt a legfontosabb ezen a jeles napon. A Himnusz hangjai után néma csendben figyelték a tanulók azt a műsort, amelyben megpróbáltuk feleleveníteni október 23. eseményeit. A 6/b osztály tanulói kiegészülve négy 5/a osztályos nebulóval vállalta, hogy segít visszarepíteni a lelkeket a magyar szabadság napjához.

A megemlékezés Vivaldi Négy évszak, Ősz című művének dallamával indult, mely alatt az ősz képeit villantottuk fel a kivetítőn. Gyerekek serege sétált és játszott a színpadon. Néhány gyerek talált egy 56-os zászlót a padláson, amit elvittek a nagymamához, aki mesélni kezdett az október 23-i nap eseményeiről. Ez adta a műsor keretét. A nézők bepillanthattak a régi iskolai életbe és az otthonok falai közt zajló beszélgetésekbe. A szereplők eljátszották a békés tüntetést, majd a dühös lázadást és végül hallhatták az ezt megszakító lövések zaját. Zárásként Vas Albert A bujdosó imája című versének megzenésített és képekkel illusztrált változatát vetítettük le, aminek utolsó sorait együtt énekelték a szereplők.

Igyekeztünk 56 hangulatát az iskola falai között megidézni, és elültetni a nézőkben a tiszteletet a hősök iránt. Nagy örömünkre több szülő is jelen volt a megemlékezésen, akik megköszönték a lehetőséget, hogy ily módon ők is részesei lehettek a megható pillanatoknak.

1956. október 23. örökké élni fog a magyar emberek emlékezetében. Nincs még egy olyan nap, mely világosan mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel.

 

Gáspárné Hatvani Gabriella
6/b osztály osztályfőnöke
a műsor összeállítója és betanítója