MÓDOSÍTOTT JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2021/2022-ES TANÉV KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma aktualizálta a gyermekek biztonsága érdekében a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet. Erre vonatkozóan iskolánk a következő Intézkedési tervet dolgozta ki.

 

A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrend

  1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

 

 

  1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

 

 

intézményvezetői jóváhagyás mellett - csak belföldön valósítunk meg. A külföldre tervezett kirándulásokat későbbi időpontra halasztjuk. (Határtalanul Program).

 

 

 

 

 

 

 

  1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 

 

  1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 

 

  1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

 

Visszatérés a közösségbe

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. KOMMUNIKÁCIÓ

 

 

 

 

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az EMMI tájékoztatása alapján.

 

Az intézkedési tervet az iskola dolgozói megismerték.

 

 

Kelt:

 

Vecsés, 2021. augusztus 31.

 

 

 

 

Sárdi Krisztina Anna sk.

Intézményvezető

 

 

 

A járványügyi intézkedési terv kiegészítése, módosítása

(Érvényes: 2021. november 3-tól)

 

Maszkhasználatra vonatkozó előírások:

 

 

 

 

Kelt:

Vecsés, 2021. november 2.

 

Sárdi Krisztina Anna sk.

Intézményvezető