Tel.: +36 29-351-347 Fax:+36 29-550-300

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • RÓLUNK
  • MUNKATÁRSAINK

MUNKATÁRSAINK

Pedagógusok

SÁRDI KRISZTINA ANNA
tanító, pedagógiatanár
igazgató
HIRSCHNÉ FARAGÓ TÜNDE
nemzetiségi tanító
igazgatóhelyettes
KONDA ORSOLYA
német, nemzetiségi tanító
igazgatóhelyettes
ANDERLE-SÓS CSILLA
nemzetiségi tanító
2.b osztályfőnöke 
BÉKEFINÉ FENYVESI GABRIELLA
tanító
3.c osztályfőnöke 
BUSA SZILVIA DORKA
német, magyar
-
DOMBAINÉ DULA MÁRIA
matematika, technika
5.b osztályfőnöke 
DÖMÖTÖRNÉ FUTÓ MOLNÁR MÓNIKA
tanító
2.a osztályfőnöke
DRAHOS DÁNIEL
nemzetiségi tanító
1.b osztályfőnöke
ENYEDI GÁBORNÉ
német nemzetiségi nyelvtanár
-
FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA
német, ének-zene
7.b osztályfőnöke
FÁBIÁN ILDIKÓ MERCÉDESZ
tanító
-
FEKETÉNÉ KOVÁCS VIKTÓRIA
nemzetiségi tanító
-
GÁRDI VIKTÓRIA BARBARA
nemzetiségi tanító
3.b osztályfőnöke
GÁSPÁRNÉ HATVANI GABRIELLA
tanító, magyar
6.b osztályfőnöke
GOMBOS CSABA
testnevelés
4.a osztályfőnöke
GOMBOSNÉ SIMON AMANDA
nemzetiségi tanító, német
-
HANTI MIRTILL ADRIENN
történelem
8.b osztályfőnöke
HUDOBA-STILLER NIKOLETT
tanító
-
HUNYA-ZEHETMAYER ADRIENN
nemzetiségi tanító
-
JÓZSA-SZŰCS MARIANNA
nemzetiségi tanító
2.c osztályfőnöke
KABUCZ TÜNDE
angol
-
KESERÜ EDIT
tanító
1.a osztályfőnöke
KISS ENIKŐ MELINDA
magyar, történelem
-
LAHOCSINSZKY NÓRA
német nemzetiségi nyelvtanár
-
LESKÓ KRISZTINA
tanító, német
1.c osztályfőnöke
MAÁR-BÁRÁNY ANIKÓ ANNA
biológia, testnevelés
8.a osztályfőnöke
NAGY ANDREA
tanító
3.a osztályfőnöke
NAGY DONÁT
informatika
-
POZSÁR LÁSZLÓ
matematika, fizika
7.a osztályfőnöke
ROCKENBAUER ANNA
angol, testnevelés
5.a osztályfőnöke
STEFÁN-BÖGI ORSOLYA
német, földrajz
-
SZŐKÉNÉ NÉMETH NOÉMI
német nyelvoktató tanító
4.b osztályfőnöke
TÖRÖK SZILVIA
oligofrén pszicho pedagógus
-
TÖRÖK TAMÁS
fizika, földrajz
8.b osztályfőnöke
UNTENECKER MONIKA
földrajz, erkölcstan
6.a osztályfőnöke
VAKTER LAURA
tanító
4.c osztályfőnöke

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők
FILIPSZKI ÁGNES
iskolatitkár
-
 
GESZLERNÉ DÚL EMESE
könyvtáros
-
ZEHETMAYER JÓZSEF ZOLTÁNNÉ
pedagógus asszisztens
-
 
Gazdasági iroda dolgozói
KALOTASZEGI-WÁGENHOFER ÉVA
gazdasági vezető
-

 
BELÁN ERZSÉBET
gazdasági ügyintéző
-
 
ERDŐS KATALIN
adminisztrációs ügyintéző
-
 
Technikai személyzet
BARTÁNÉ KOZMA KATALIN
takarító
-
FARKAS MELINDA
portás
-
HAYTHNÉ VAS KRISZTINA
hivatalsegéd
-
RÉPÁS KÁROLYNÉ
konyhai dolgozó
-
SZABÓ JÁNOS
fűtő-karbantartó
-
SZABÓ JÁNOSNÉ
gondnok
-
SZÁNTÓ JÁNOS GUSZTÁVNÉ
konyhai dolgozó
-
SZENCSÁK ERZSÉBET
konyhai dolgozó
-
SZÉCSI GYÖRGY
portás
-
TÖRÖK KATALIN
konyhai dolgozó
-
TURI FERENCNÉ
takarító
-
VARGA JÓZSEF ISTVÁNNÉ
konyhai dolgozó
-
VIRÁGH ZSOLTNÉ
takarító
-
Volt kollégáink (távozás éve)
Gáborné Bárány Ágnes (2023.)
nemzetiségi tanító
Bársony Edit (2023.)
gazdasági vezető
Kapusta-Mucsi Judit (2023.)
német, történelem
-
Biró-Lötz Otília (2023.)
magyar, olasz
-
Kapuvári Zsoltné (2023.)
konyhai dolgozó
 -
Kovács Zoltán Sándor (2023.)
könyvtáros
Molnár Melinda (2022.)
angol, biológia, földrajz
-
Liebe Mátyásné (2022.)
hivatalsegéd
 -
Stiller Nándorné (2022.)
konyhai dolgozó
 -
Virrasztó Göngyike Tünde (2022.)
német, orosz
-
Mák Klára (2022.)
tanító
-
Eszenyiné Varga Zsuzsanna (2022.)
nemzetiségi tanító, testnevelés
-
Sólyomné Sóti Bernadett (2022.)
gazdasági vezető helyettes
dr. Szűcs-Kis Boglárka (2021.)
tanító
-
Takácsné Regőczy Krisztina (2021.)
matematika, angol
-
Hochdorfer István (2021.)
matematika, fizika
igazgatóhelyettes
Lángné Szél Judit (2021.)
tanító
-
Erdélyiné Cs. Német Orsolya (2021.)
magyar, rajz
-
Massza Magdolna(2020.)
német, matematika
igatgatóhelyettes
Magyarné Kárpáti Erzsébet (2020.)
nemzetiségi tanító
Koncsik Sándor (2019.)
matematika, informatika
Horváth Rita (2020.)
testnevelés
Pintér Csilla (2019.)
tanító
-
Sárosiné Sinai Julianna (2019.)
gazdasági vezető
Takács Beáta Erzsébet (2020.)
német, történelem
 -

Galéria

TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE