Tel.: +36 29-351-347 Fax:+36 29-550-300

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • DOKUMENTUMOK
 • KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Intézményi adatok - Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1.  A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2.  A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.  Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

4.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

5.  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

6.  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

7.  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

8.  Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

9.  Tanév helyi rendje - 2019/2020-as tanév(nyitva tartásának rendjét)

10. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

12. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

13. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke

14. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai (2019/2020)

15. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Galéria

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE