Tel.: +36 29-351-347 Fax:+36 29-550-300

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • DOKUMENTUMOK
  • KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZZÉTÉTELI LISTA

229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantervhez

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

5_1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

5_2. A beiratkozásra meghatározott idő

5_3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

5_4. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

5_5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

5_6. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

5_7. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

5_8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére

6_2. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

6_4. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

6_5. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

6_6. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

6_7. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

 

Galéria

TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE