Tel.: +36 29-351-347 Fax:+36 29-550-300

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • RÓLUNK
 • ÁLLÁSAJÁNLATOK

ÁLLÁSAJÁNLATOK

 1. kémia - bármely szakos tanár
 2. informatika - bármely szakos tanár
 3. német nemzetiségi tanító
 4. gazdasági vezető
 5. gazdasági vezető helyettes

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch 

kémia - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kémia - bármely szakos tanár

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, kémia - bármely,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • oklevél másolat
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sárdi Krisztina Anna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://grassalkovich-vecses.hu - 2019. május 13.

***

 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch 

informatika - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

informatika - bármely szakos tanár

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, informatika - bármely,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • oklevél másolat
 • szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sárdi Krisztina Anna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://grassalkovich-vecses.hu - 2019. május 13.

***

 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton Grassalkovich Grunschule Wetschesch 

német nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

német nemzetiségi tanító

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, német nemzetiségi tanító,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • oklevél másolat
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Sárdi Krisztina Anna részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://grassalkovich-vecses.hu - 2019. május 13.

 

***

 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton
Grassalkovich Grunschule Wetschesch

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmények és juttatások:

Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

Egyetemi, illetve főiskolai szakirányú végzetség;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat;

Szerepelnie kell az Szt. 150.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete illetőleg biztos felhasználói ismeret;

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közoktatási intézményben gazdasági vezetői beosztásban szerzett 3-5 év gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével, bérigény megjelölésével;
 • motivációs levél;
 • Iskolai végzetséget, szakképzetséget igazoló iratok másolata;
 • Az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 1-jén tölthető be.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az alábbi telefonszámon lehet kérni: Sárdi Krisztina Anna 06-30-668-6976.

A pályázat benyújtásának módja:

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után, a benyújtási határidőt követően a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető személyéről - a bizottság véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártáig az igazgató dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a gazdasági vezetőt az intézmény igazgatója nevezi ki. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

***

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton
Grassalkovich Grunschule Wetschesch

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gazdasági vezető helyettes
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezető helyettesi megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos számlák, bizonylatok könyvelése,
 • Személyzeti anyag kezelése,
 • A bérszámfejtéshez szükséges adatok rögzítésé Magyar Államkincstár (MÁK) Központi Illetményszámfejtés elektronikus rendszerébe (KIRA),
 • Alkalmazottak részére biztosított egyéb juttatások elszámolása és az elszámoláshoz szükséges alapdokumentumok nyilvántartása, utalványok beszerzése (munkába járás, munkaruha juttatás, stb.),
 • munkaügyi, KSH, OEP statisztikák készítése, továbbítása,
 • utalványrendelet kiállítása,
 • kapott támogatások nyilvántartása, elszámolása,
 • havi, negyedéves, éves beszámolókhoz adatszolgáltatás,
 • adóbevallások elkészítéséhez adatszolgáltatás,
 • költségvetési tervhez adatszolgáltatás,
 • házipénztár ellenőrzése.

Illetmények és juttatások:

Megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

Egyetemi, illetve főiskolai szakirányú végzetség;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés és a gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat;

Szerepelnie kell az Szt. 150.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete illetőleg biztos felhasználói ismeret;

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közoktatási intézményben, pénzügyi területen 3-5 év gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével, bérigény megjelölésével;
 • motivációs levél;
 • Iskolai végzetséget, szakképzetséget igazoló iratok másolata;
 • Az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 1-jén tölthető be.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az alábbi telefonszámon lehet kérni: Sárdi Krisztina Anna 06-30-668-6976.

A pályázat benyújtásának módja:

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után, a benyújtási határidőt követően a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető helyettes személyéről -  a bizottság véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártáig az igazgató dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.06.28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a gazdasági vezető helyettest az intézmény igazgatója nevezi ki. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

 

Galéria

 • 2019.05.08. Nemzetiségi projekthét 4. nap

 • 2019.05.08. Nemzetiségi projekthét 3. nap

 • 2019.05.07. Nemzetiségi projekthét 2. nap

 • 2019.05.06. Nemzetiségi projekthét 1. nap

TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE