Tel.: +36 29-351-347 Fax:+36 29-550-300

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • RÓLUNK
  • MUNKATÁRSAINK

MUNKATÁRSAINK

Pedagógusok

SÁRDI KRISZTINA ANNA
tanító, pedagógiatanár
igazgató
MASSZA MAGDOLNA
német, nemzetiségi tanító, matematika
igazgatóhelyettes
HOCHDORFER ISTVÁN
matematika, fizika
igazgatóhelyettes
BÖDÖR LAJOS
kémia
-
DOMBAINÉ DULA MÁRIA
matematika, technika
5.a osztályfőnöke 
DÖMÖTÖRNÉ FUTÓ MOLNÁR MÓNIKA
tanító
4.a osztályfőnöke
DRAHOS DÁNIEL
nemzetiségi tanító
1.b osztályfőnöke
ERDÉLYINÉ CS. NÉMET ORSOLYA
magyar, rajz
-
ESZENYINÉ VARGA ZSUZSANNA
nemzetiségi tanító, testnevelés
7.a osztályfőnöke
FAZEKASNÉ GOMBÁR MÓNIKA
német, ének-zene
8.b osztályfőnöke
FEKETÉNÉ KOVÁCS VIKTÓRIA
nemzetiségi tanító
-
GÁBORNÉ BÁRÁNY ÁGNES
nemzetiségi tanító
-
GÁSPÁRNÉ HATVANI GABRIELLA
tanító, magyar
6.c osztályfőnöke
GOMBOS CSABA
testnevelés
 
GOMBOSNÉ SIMON AMANDA
nemzetiségi tanító, német
4.b osztályfőnöke
HIRSCHNÉ FARAGÓ TÜNDE
tanító
3.b osztályfőnöke
KESERÜ EDIT
tanító
1.a osztályfőnöke
KONDA ORSOLYA
német, nemzetiségi tanító
-
LAHOCSINSZKY NÓRA
német nemzetiségi nyelvtanár
7.c osztályfőnöke
LÁNGNÉ SZÉL JUDIT
tanító
-
LÖTZ OTÍLIA
magyar, olasz
-
MAÁR-BÁRÁNY ANIKÓ ANNA
biológia, testnevelés
-
MAGYARNÉ KÁRPÁTI ERZSÉBET
nemzetiségi tanító
-
MÁK KLÁRA
tanító
2.a osztályfőnöke
MOLNÁR MELINDA
angol, biológia, földrajz
-
NOVÁKNÉ HANTI MIRTILL ADRIENN
történelem
5.b osztályfőnöke
POZSÁR LÁSZLÓ
matematika, fizika
7.b osztályfőnöke
ROCKENBAUER ANNA
angol, testnevelés
6.a osztályfőnöke
STEFÁN-BÖGI ORSOLYA
német, földrajz
6.b osztályfőnöke
SALLAY ANDREA
tanító
3.a osztályfőnöke
SZŐKÉNÉ NÉMETH NOÉMI
német nyelvoktató tanító
-
TAKÁCSNÉ REGŐCZY KRISZTINA
matematika, angol
-
TAKÁTS BEÁTA ERZSÉBET
történelem, nemzetiségi német
8.c osztályfőnöke
TÖRÖK SZILVIA
oligofrén pszicho pedagógus
-
TÖRÖK TAMÁS
fizika, földrajz
-
VIRRASZTÓ GYÖNGYIKE TÜNDE
német, orosz
-
ZEHETMAYER ADRIENN
nemzetiségi tanító
2.b osztályfőnöke

 

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők
FILIPSZKI ÁGNES
iskolatitkár

 
ZEHETMAYER JÓZSEF ZOLTÁNNÉ
pedagógus asszisztens

 
Gazdasági iroda dolgozói
BÁRSONY EDIT
gazdasági vezető


 
SÓLYOMNÉ SÓTI BERNADETT
gazdasági vezető helyettes
 
ERDŐS KATALIN
adminisztrációs ügyintéző

 
Technikai személyzet
CSADA MELINDA
portás

 
KAPUVÁRI ZSOLTNÉ
konyhai dolgozó

 
LIEBE MÁTYÁSNÉ
hivatalsegéd

 
STILLER NÁNDORNÉ
konyhai dolgozó

 
SZABÓ JÁNOS
fűtő-karbantartó

 
SZABÓ JÁNOSNÉ
gondnok

 
SZÁNTÓ JÁNOS GUSZTÁVNÉ
konyhai dolgozó

 
SZÉCSI GYÖRGY
portás

 
VIRÁGH ZSOLTNÉ
takarító

 

Galéria

TÖBB ÖSSZES BETÖLTÉSE